مقالات

الیاف کربن

الیاف کربن

الیاف کربن

الیاف کربن با اکسیداسیون، کربنیزه کردن و نیز گرافیتیزاسیون پیش‌ماده‌های آلی غنی از کربن که از قبل به شکل لیف بوده‌اند، تولید می‌شوند. پیش‌ماده‌ی رایج مصرفی اغلب پلی‌اکریلونیتریل (PAN) است به این علت که الیاف کربن با بهترین خواص را می‌توان با استفاده از آن تولید کرد. اما این الیاف را می‌توان با استفاده از قیر و سلولز تولید کرد. اعمال تغییرات در فرآیند گرافیتیزاسیون هم می‌تواند موجب تولید الیاف با استحکام بالا( در دمای حدود ۲۶۰۰ درجه سانتیگراد) یا الیاف با مدول بالا(در دمای ۳۰۰۰ درجه سانتیگراد) و یا انواع دیگر الیاف با خواص بیابین اینها می‌شود. پس از تولید الیاف کربن، اصلاح سطحی روی آن انجام شده تا اتصال به ماتریس بهبود یافته و سایزینگ شیمیایی بر روی آن انجام شده تا از الیاف محافظت شود.

در اواخر دهه ۶۰ که الیاف کربن برای نخستین بار تولید شد، قیمت گرید استحکام بالای آن حدود ۲۰۰ دلار به ازای هر کیلوگرم بود. حدود سال ۱۹۹۶ ظرفیت سالانه‌ی تا حدود ۷۰۰۰ تن افزایش یافت و قیمت معادل آن از گرید استحکام بالای آن ۴۰-۱۵ دلار به ازای هر کیلوگرم شد. الیاف کربن معمولاً براساس مدول طبقه بندی می‌شوند که در آن خواص به ترتیب افت می کند. این طبقه‌بندی عبارت است از:

الیاف کربن استحکام بالا (HS)، مدول متوسط (MI)، مدول بالا (HM) و مدول فوق العاده بالا (UHM). قطر الیاف اغلب آنها در حدود ۷-۵ میکرون است. الیاف کربن نسبت به الیاف تجاری موجود دارای سفتی ویژه‌ی بالا، استحکام تنشی و فشاری بالا،  و مقاومت بالا در برابر خوردگی، خزش و خستگی هستند. با این حال استحکام ضربه‌ای این الیاف کمتر از شیشه یا آرامید است خصوصاً مشخصات شکنندگی که توسط الیاف HM و UHM نمایش داده می‌شود.

استحکام و مدول الیاف کربن پایهPAN
کشور سازندهاستحکام کششی(GPa)مدول کششی(GPa)گرید
مدول استاندارد (کمتر از ۲۶۵ گیگاپاسکال) (استحکام بالا)
فرانسه/ ژاپن۳/۵۳۲۳۰T300
ژاپن۵/۳۲۳۵T700
آلمان۳/۹۵۲۳۸HTA
ژاپن۴/۸۲۴۰UTS
ژاپن/آمریکا۴/۵۲۳۴۳۴-۷۰۰
آمریکا۴۲۴۱AS4
آمریکا۴/۵۵۲۴۱T650-35
آمریکا/۳/۶۲۲۸Panex33
آمریکا۳/۸۲۲۸F3C
ژاپن۴/۸۳۲۳۵TR50S
ژاپن۴/۴۱۲۳۴TR30S
مدول متوسط(۲۶۵-۳۲۰ گیگاپاسکال)
فرانسه/ژاپن۵/۹۴۲۹۴T800
فرانسه۵/۹۴۲۹۴M30S
ژاپن۴/۱۲ و ۵/۵۲۹۵IMS
ژاپن۴/۴ و ۵/۱۲۸۹MR40/MR50
آمریکا۵/۳ و ۵/۱۳۰۳IM6/IM7
آمریکا۵/۳۳۱۰IM9
آمریکا۴/۸۲۲۹۰T650-42
آمریکا۵/۶۵۲۹۰T40
مدول بالا(۳۲۰-۴۴۰ گیگاپاسکال)
ژاپن۲/۷۴۳۹۲M40
فرانسه/ ژاپن۴/۴۱۳۷۷M40J
ژاپن۳۳۵۸HMA
ژاپن۴/۵۸۳۹۵UMS2526
ژاپن۴/۸۳۴۰MS40
ژاپن۴/۸۳۸۱HR40
مدول فوق العاده بالا(حدود ۴۴۰ گیگاپاسکال)
ژاپن۴/۲۱۴۳۶M46J
ژاپن۴/۵۴۳۵UMS3536
ژاپن۴/۴۴۴۱HS40
آمریکا۳/۵۴۴۴۱UHMS
سلب مسئولیت

اطلاعات فوق ماهیت کلی دارند و صرفاً بر اساس تجربیات شرکت پلی کامپوزیت می‌باشند. توصیه‌های ارائه شده در اینجا ممکن است در همه شرایط کاربردی نباشند. بنابراین کاربر موظف است با توجه به محدودیت‌هایی که ممکن است در شرایط محیط کاری خود داشته باشد و بر اساس نتایجی که مد نظر دارد، اطلاعات فوق را مورد بررسی قرار دهد. پلی کامپوزیت هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارت‌های مستقیم یا ناشی از اجرای این توصیه‌ها و یا بکارگیری این اطلاعات را نمی‌پذیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *