به محاسبه‌گر پلی کامپوزیت خوش آمدید. در این بخش می‌توانید مقادیر مواد مورد نیاز خود را بر اساس نوع پروژه محاسبه نمایید.

برای محاسبه میزان مورد نیاز هر کدام از انواع رزین اپوکسی و سیلیکون قالبگیری و یا بدست آوردن نسبت رزین و هاردنر مورد استفاده می‌توانید یکی از فرم‌های زیر را انتخاب نمایید.