کتابخانه

کتاب Fire Properties of Polymer Composite Materials

کتاب Fire Properties of Polymer Composite Materials

This book is the first to deal with the important topic of the fire behaviour of fibre reinforced polymer composite materials. The book covers all of the key issues on the behaviour of composites in a fire. Also covered are fire protection materials for composites, fire properties of nanocomposites, fire safety regulations and standards, fire test methods, and health hazards from burning composites.

منبع: amazon

نام کتاب:

Fire Properties of Polymer Composite Materials

نام و شماره جلد:

SOLID MECHANICS AND ITS APPLICATIONS
Volume 143

نویسندگان:

A. P. Mouritz ,‎ A. G. Gibson

برای دریافت فایل باید وارد حساب کاربری خود شوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *