کتابخانه

کتاب Optical Microscopy of Fiber-Reinforced Composites

کتاب Optical Microscopy of Fiber-Reinforced Composites

Optical microscopy is one of the most valuable but under utilized tools for analyzing fiber reinforced polymer matrix composites. This hands-on instructional book covers everything: sample preparation, microscopic techniques, and applications. The power of optical microscopy to study the microstructure of these heterogeneous, anisotropic materials is illustrated with over 180 full color images.

منبع: amazon

نام کتاب:

Optical Microscopy of Fiber-Reinforced Composites

نویسندگان:

Brian S. Hayes and Luther M. Gammon

برای دریافت فایل باید وارد حساب کاربری خود شوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *