کتابخانه

کتاب Optical Microscopy of Fiber-Reinforced Composites

کتاب Optical Microscopy of Fiber-Reinforced Composites

Optical microscopy is one of the most valuable but under utilized tools for analyzing fiber reinforced polymer matrix composites. This hands-on instructional book covers everything: sample preparation, microscopic techniques, and applications. The power of optical microscopy to study the microstructure of these heterogeneous, anisotropic materials is illustrated with over 180 full color images.

منبع: amazon

نام کتاب:

Optical Microscopy of Fiber-Reinforced Composites

نویسندگان:

Brian S. Hayes and Luther M. Gammon

برای دریافت فایل باید وارد حساب کاربری خود شوید

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *