کتابخانه

کتاب Mechanics Of Composite Materials

کتاب Mechanics Of Composite Materials

This book balances introduction to the basic concepts of the mechanical behavior of composite materials and laminated composite structures. It covers topics from micromechanics and macromechanics to lamination theory and plate bending, buckling, and vibration, clarifying the physical significance of composite materials. In addition to the materials covered in the first edition, this book includes more theory-experiment comparisons and updated information on the design of composite materials.

منبع: amazon

نام کتاب:

Mechanics Of Composite Materials

نویسندگان:

Robert M. Jones

برای دریافت فایل باید وارد حساب کاربری خود شوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *