کتابخانه

کتاب Long-Term Durability of Polymeric Matrix Composites

کتاب Long-Term Durability of Polymeric Matrix Composites

Long-Term Durability of Polymeric Matrix Composites presents a comprehensive knowledge-set of matrix, fiber and interphase behavior under long-term aging conditions, theoretical modeling and experimental methods. This book covers long-term constituent behavior, predictive methodologies, experimental validation and design practice. Readers will also find a discussion of various applications, including aging air craft structures, aging civil infrastructure, in addition to engines and high temperature applications.

منبع: amazon

نام کتاب:

Long-Term Durability of Polymeric Matrix Composites

نویسندگان:

Kishore V. Pochiraju,‎ Gyaneshwar P. Tandon,‎ Gregory A. Schoeppner

برای دریافت فایل باید وارد حساب کاربری خود شوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *