کتابخانه

کتاب Hybrid Polymer Composite Materials application

کتاب Hybrid Polymer Composite Materials application

Hybrid Polymer Composite Materials: Applications provides a clear understanding of the present state of-the-art and the growing utility of hybrid polymer composite materials. It includes contributions from world renowned experts and discusses the combination of different kinds of materials procured from diverse resources.

In addition, this volume from the four volume series provides deep insights on the potential of hybrid polymer composite materials for advanced applications.

    • Provides a clear understanding of the present state-of-the-art and the growing utility of hybrid polymer composite materials
    • Includes contributions from world renowned experts and discusses the combination of different kinds of materials procured from diverse resources
    • Discusses their synthesis, chemistry, processing, fundamental properties, and applications
    • Provides insights on the potential of hybrid polymer composite materials for advanced applications

منبع: amazon

نام کتاب:

Hybrid Polymer Composite Materials

نام و شماره جلد:

Applications:Composites Science and Engineering

نویسندگان:

Vijay Kumar Thakur,‎ Manju Kumari Thakur,‎ Asokan Pappu

برای دریافت فایل باید وارد حساب کاربری خود شوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *