کتابخانه

کتاب Handbook of Polymer Testing

کتاب Handbook of Polymer Testing

The Handbook of Polymer Testing: Physical Methods provides virtually currently used techniques for measuring and testing the physical properties of polymers. A concise but detailed technical guide to the physical testing methods of synthetic polymers in plastics, rubbers, cellular materials, textiles, coated fabrics, and composites, the book analyses a wide array of physical parameters and features complete coverage of mechanical, optical, and electrical, and thermal properties. Topics of interest include sample preparation, time-dependent properties, coated fabrics, weathering, permeability, and nondestructive testing.

منبع: amazon

نام کتاب:

 Handbook of Polymer Testing

نام و شماره جلد:

Physical Methods: Plastics Engineering

نویسندگان:

 Roger Brown

برای دریافت فایل باید وارد حساب کاربری خود شوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *