کتابخانه

کتاب Engineering Mechanics of Composite Materials

کتاب Engineering Mechanics of Composite Materials

Engineering Mechanics of Composite Materials, 2/e analyzes the behavior and properties of composite materials–rigid, high-strength, lightweight components that can be used in infrastructure, aircraft, automobiles, biomedical products, and a myriad of other goods. This edition features additional exercises and new material based on the author’s research and advances in the field.

منبع: amazon

نام کتاب:

Engineering Mechanics of Composite Materials

نویسندگان:

Isaac M. Daniel

برای دریافت فایل باید وارد حساب کاربری خود شوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *