کتابخانه

کتاب COMPOSITE MATERIALS HANDBOOK VOLUME 2

کتاب COMPOSITE MATERIALS HANDBOOK VOLUME 2

This standardization handbook has been developed and is being maintained as a joint effort of the Department of Defense and the Federal Aviation Administration. It provides guidelines and material properties for organic polymer and metal matrix composite materials. It provides a standard source of statistically-based mechanical property data for current and emerging composite materials, including aramid, glass, boron, alumina, silicon carbide, and quartz fiber composites

منبع: amazon

نام کتاب:

Composite Materials Handbook

نام و شماره جلد:

Volume 2: Polymer Matrix Composites: Materials Properties

نویسندگان:

Us Dept Of Defense 

برای دریافت فایل باید وارد حساب کاربری خود شوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *