کتابخانه

کتاب Carbon Fiber Composites

کتاب Carbon Fiber Composites

In Carbon Fiber Composites, the reader is introduced to a wide range of carbon fiber composites, including polymer-matrix, metal matrix, carbon-matrix, ceramic-matrix and hybrid composites. The subject is examined in a tutorial fashion, so that no prior knowledge of the field is required. In contrast to other books on composites, this book emphasizes materials rather than mechanics, as the prominence of composite materials has resulted from their increased presence in applications other than structure.

* Provides up-to-date information on the entire spectrum of carbon fiber composite

* Emphasizes processing as the foundation of composite materials development

* Addresses the processing, properties and applications of each type of material systematically

منبع: amazon

نام کتاب:

Carbon Fiber Composites

نویسندگان:

Deborah D.L. Chung

برای دریافت فایل باید وارد حساب کاربری خود شوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *