فرایند پالتروژن (Pultrusion)

فرایند پالتروژن (Pultrusion) از معدود فرایندهای قالبگیری پیوسته و خودکار درتولید قطعات کامپوزیتی می باشد این فرایند ازلحاظ اقتصادی برای تولید حجم انبوهی از محصولات طویل با سطح مقطع ثابت مقرون به صرفه می باشد سطح مقطع قطعات پالتروژنی میتواند بسیار ساده و یا بسیار پیچیده باشد با توجه به محدود بودن تعداد فرایندهای پیوسته تولید قطعات کامپوزیتی، پیوسته بودن فرایند پالتروژن موجب برتری خاص این فرایند برسایر فرایندهای ساخت محصولات کامپوزیتی شده است.

آسان بودن کنترل پارامترهای فرایند، توان عملیاتی بالا، استفاده ازتجهیزات نسبتاً ساده و ارزان و نیز وابستگی کم به نیروی انسانی منجر به کاهش قابل توجه هزینه‌های تولید محصول در این روش می‌شود. به علت خوردگی ایجاد شده توسط خاک و شرایط بد اقلیمی در بسیاری از مناطق ایران محصولات پالتروژنی دربسیاری از صنایع از جمله نفت و گاز حمل و نقل الکتریسیته و ساختمان سازی می توانند به کار روند با این وجود به دلیل عدم آشنایی مصرف کنندگان این محصولات تاکنون جایگاه مناسبی درایران به دست نیاورده اند.

فرایند پالتروژن (Pultrusion)

انیمیشن زیر فرایند پالتروژن را به خوبی نشان می‌دهد.

در حال بارگذاری پخش کننده...