فرایند اتوکلاو (Autoclave)

استفاده از فرایند اتوکلاو در ساخت قطعات کامپوزیتی از روش‌های مهم و پرمصرف خصوصاً در تهیه قطعات با کارآیی بالا محسوب می‌شود. در این روش لایه‌گذاری تر یا با کمک پیش‌آغشته‌ها بر روی کفه‌ی قالب انجام می‌شود و سپس روی آن پارچه جداکننده و پس از آن کیسه یا یک لایه مشما کشیده می‌شود و این مجموعه همرا قالب درون اتوکلاو قرار می‌گیرند. پارچه‌های جداکننده غالباً پارچه‌های الیاف شیششه‌ی آغشته به تفلون هستند که مانع چسبیدن نهایی به کیسه شده و پس از پخت نیز قطعه به راحتی از آن جدا می‌شود.

دو مشکل اصلی در کیفیت محصولاتی که با اتوکلاو ساخته می‌شوند وجود دارد:

تغییرات ضخامت و ایجاد ناصافی در محصول، تغییرات ضخامت غالباً به علت یک کفه بودن قالب و ناصافی به علت ماهیت غیرایزوتروپیک کامپوزیت می‌باشد.

برای آشنایی بیشتر با فرایند اتوکلاو، می‌توانید فیلم زیر را که در مورد ساخت قطعه توسط فرایند اتوکلاو و با استفاده از الیاف پیش آغشته است را مشاهده کنید.

در حال بارگذاری پخش کننده...