خدمات مشاوره کامپوزیت‌ها

پلی کامپوزیت با در اختیار داشتن کادر فنی و مهندسین مجرب و نیروهای مستعد و نخبه و نیز برخورداری از مشاوره علمی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مشاوران صنعتی در زمینه تکنولوژی‌های صنعت کامپوزیت فعالیت خود را آغاز کرده است.

این مجموعه  بمنظور مشاوره و ارائه خدمات مهندسی به صاحبان صنایع کامپوزیتی و شرکت های داخلی در زمینه احداث و اصلاح واحدهای صنعتی و خطوط تولید،  تامین مواد اولیه، کنترل کیفی و آزمایش و تست محصول و در نهایت انتقال تکنولوژی در زمینه فرایندهای پالتروژن، رشته پیچی، لایه گذاری دستی، نفوذ در خلأ، اتوکلاو و دیگر فرایندهای کامپوزیتی، آماده مشاره و انجام پروژه های مهندسی و صنعتی با شرکت ها و صاحبان صنایع می‎باشد.