جهت شرکت در دوره‌ها با شماره تلفن ۰۲۱۴۸۶۶۲۲۱۹ یا ۰۹۰۲۷۱۷۶۴۶۸ تماس حاصل فرمایید.

دوره پیشرفته طراحی قالب های تزریق پلاستیک با نرم افزار Solidworks

ایجاد سطوح مستقیم (Surface Extrude)

سطوح مدور (Revolve Surface)

اجرای دستور Surface Loft

ایجاد سطوح مرزی با استفاده از Boundary Surface

پرکردن نواحی خالی سطوح  (Fill Surface)

اجرای دستورات  Offset Surface و  Fillet

امتداد دادن سطوح با استفاده از Extend Surface

ضخامت دادن به سطح (Thicken) و برش قسمت های اضافی(Trim)

پروژه مدل‌سازی

اجرای دستور ۳D Sketch

اعمال قیدهای  symmetric و width

اعمال قید Linear Couplar

اعمال قید حرکت روی مسیر Path mate

ایجاد قید متغیر distance

اعمال قید  slot

ایجاد قید لولا Hinge

اعمال قید حرکت چرخ دنده‌ها (Gear)

تهیه قالب نقشه اختصاصی برای نقشه ها (Sheet Format)

وارد کردن عکس و لوگوی شرکت به داخل قالب نقشه

ایجاد قالب پیش فرض برای نقشه ها

دستور Alternate view position

دستور ۳D drawing view

شماره گذاری قطعات با دستور Balloon

اجرای دستور Auto balloon

ایجاد علامت صافی سطح  (Surface finish)

قرار دادن علامت جوش روی نقشه

ایجاد تلورانس هندسی روی نقشه (Geometric tolerance)

ایجاد علامت مرکز سوراخ  Centre mark

ایجاد هاشور (hatch)

تهیه جدول قطعات نقشه (Bill of Material)

ایجاد اتصالات جوشی (Weld bead)

ایجاد قطعه ورقی با خم ساده با اجرای دستور Base Flange

اضافه کردن قسمت های مختلف به قطعه ورقی

بررسی پارامترهای شعاع خم و زاویه خم K Factor

اضافه کردن قطعه ورقی روی لبه ها با اجرای Edge Flange

بررسی گزینه های مختلف دستور Edge flange

اضافه کردن قسمت جدید با شکل دلخواه  Miter Flange

ایجاد لبه برگشتی با اجرای دستور Hem

اجرای دستور Sketch bend

بررسی شیب قطعه با اجرای دستور Draft

اجرای دستور Draft analysis

ایجاد خط جدایش با اجرای Parting Line

پر کردن حفره ها با اجرای Shutoff surface

ایجاد سطح جدایش یا Parting Surface

ایجاد دو کفه قالب با اجرای Tooling split

طراحی قالب تزریق پلاستیک در سالیدورکز

ایجاد پیچ سر شش گوش

ایجاد یاتاقان (بلبرینگ)

ایجاد مهره، اورینگ و پین

ایجاد چرخدنده ساده و مارپیچ

ایجاد خار فنری، کفه قالب و …

مهلت ثبت نام: ۱۰ خرداد ۱۳۹۷

شروع دوره: ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

زمان دوره: ۶۰ ساعت

هزینه دوره: ۴۵۰ هزار تومان

گواهی پایان دوره: صادر می‌شود

برنامه زمانی: متعاقباً اعلام میگردد

مکان دوره: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران