عنوان:پلیمر پویان کامپوزیت گستر (پلی‌کامپوزیت)
وب‌سایت:www.polycomposite.ir
ایمیل:info@polycomposite.ir
پیش فاکتور سبد خرید
تلفن:02144787158 - 09034070507
آدرس فروشنده:تهران، منطقه 22، بلوار پژوهش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، مرکز رشد 2، پلاک 73 - شرکت پلیمر پویان کامپوزیت گستر
کدپستی:1497713115
شناسه ملی:14007981667
آدرس خریدار: - - -
نام خریدار:
کدپستی:
تلفن:
ردیفمحصولقیمتتعداد
مبلغ نهایی ۰ تومان
تومان
مهر و امضای فروشگاه
مهر و امضای مشتری
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب